Czas ochrony wzoru przemysłowego – Apatent

  -/1
Ogłoszenie dodał: www.apatent.pl
Opublikowano: 7 stycznia 2020 (5 lat temu)
Kategoria
Lokalizacja
Jana III Sobieskiego 11 Katowice

Nasi specjaliści, świadczą dla Państwa całościowe usługi z zakresu ochrony własności przemysłowej. profesjonalne doradztwo oraz wsparcie, jaką udziela Państwu nasza kancelaria obejmuje:

  • przygotowywanie dokumentów patentowej i dokonywanie zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych,
  • opracowywanie ekspertyz i umów licencyjnych,
  • badania stanu techniki, analiza zdolności patentowej i rejestrowej, analiza znaków towarowych,
  • reprezentowanie Państwa przed stosownymi urzędami,
  • doradztwo prawne.

Opatentowanie dzieła umocni stanowisko Państwa firmy na rynku oraz zapewni ochronę Państwa autorskich rozwiązań przed ich kradzieżą.

Po więcej informacji: https://www.apatent.pl/46,3,wzory_przemyslowe.html