Farmaceuta klauzula sumienia – Prawnicy – Ordo Iuris

  -/1
Ogłoszenie dodał: https://ordoiuris.pl
Opublikowano: 17 października 2022 (2 miesiące temu)
Kategoria
Lokalizacja
Zielna 39, Warszawa

Celem działań naszego Instytutu Ordo Iuris jest podkreślenie wartości dziedzictwa naturalnego, ochrona prawa konstytucyjnego i realizowanie wizji ładu społecznego opartego na fundamentalnych wartościach. Oferujemy bezpłatne wsparcie prawne i prowadzimy badania naukowe w obrębie kultury prawnej. Dzieląc się wynikami, planujemy i realizujemy:

  • konferencje, 
  • panele dyskusyjne, 
  • sympozja.

Przedsięwzięcia skierowane są do społeczności akademickiej i eksperckiej. W ramach pracy Ordo Iuris udostępniamy też czasopismo „Kultura Prawna” specjalizujące się w ukazaniu prawa jako elementu kulturotwórczego o złożonym charakterze. 

Zobacz więcej: https://ordoiuris.pl/broszury/klauzula-sumienia-dla-farmaceutow